Keyingi
Hisoblab chiqish
Boshlamoq
Oxirgi siklingizning birinchi kuni qachon bo‘lgan?
Sizning hayz davringiz o‘rtacha necha kun davom etadi?
Sizning o'rtacha siklingiz qancha davom etadi?
Sizning siklingiz bashorati
Ovulyatsiya Sikl
NATIJALAR TAXMINIY. HAR BIR AYOLNING HAYZ SIKLI OʻZIGA XOS VA KELTIRILGAN PROGNOZDAN FARQ QILISHI MUMKIN.